Hizmet Türleri

 •Başvuru ve Enformasyon

 •Ana Koleksiyon

 •Ödünç Verme

 •Kütüphaneler Arası İşbirliği

 •İnternet Terminalleri

 •Kablosuz Ağ

 •Fotokopi
 

 Başvuru ve Enformasyon

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize ve diğer kütüphane kullanıcılarına kütüphaneden yararlanma, kaynak sağlama, yayın tarama işlemlerinde yardımcı olunmakta ve kullanıcı eğitimi verilmektedir.

 

Ana Koleksiyon

Ana koleksiyonumuz kütüphanenin birinci ve ikinci katlarında LC'ye (Library of Congress) göre sınıflanıp, açık raf sistemiyle okuyucularına sunulmaktadır.

 

Ödünç Verme

  Üyelik
Çukurova Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrencileri kütüphanenin doğal üyesidirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ise her yıl eğitim – öğretim yılı başında otomasyon sistemimize üye olarak aktarılırlar. Tüm üyelikler, okuyucuların türüne bakılmaksızın öğrenim veya çalışma süreleri boyunca geçerlidir. Ancak üye bilgilerinde değişiklik olanlar, bu değişikliklerini kütüphaneye bildirmek zorundadırlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin üyelik süreleri, ilgili birimlerce kendilerine verilen kimliklerin geçerlilik tarihini kapsamaktadır.

  

  Ödünç Alma

 • Çukurova Üniversitesi mensubu olanlar, kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken, üniversite kimliğini göstermeleri zorunludur.

 • Akademik personel 10, diğer personel ve öğrenciler 5 kitap ödünç alabilirler. Ödünç alma süresi bir aydır. Ancak ödünç alınan kaynak, isteyen başka bir kullanıcı olmadığı taktirde birer ay olmak üzere iki defa süre uzatması alabilir.

 • Bölüm başkanları, bölümde kullanılmak üzere bir yıl süreyle 15 kitaba kadar ödünç alabilirler. Bir yılın sonunda ödünç alınan kaynaklar iade edilmek zorundadır.

 • Kullanım süresi dolduğu halde üzerinde bulunan kitapları iade etmeyen okuyucular, kütüphaneden tekrar ödünç kitap alamazlar.

 • Başka bir okuyucunun üniversite kimliği kullanılarak ödünç kitap alınamaz.

 • Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, kütüphane yönetmeliği uyarınca belirli sürelerle yayın ödünç alamama yaptırımı uygulanır. 

 • Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden okuyucular, kaybettiği kaynağın aynısını sağlamak zorundadırlar. Kaybolan kitabın aynısı temin edilmemiş ise kurulan bir Takdir Komisyonunca kitabın o günkü değeri saptanarak okuyucuya ödetilir.

 • Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan üyelerin, kütüphaneden ilişiklerini kesme zorunluluğu vardır.

 • Üzerinde kütüphaneden aldığı kaynağı iade etmeden ayrılan veya öğrenimini yarıda bırakarak ayrılan üyeler için yasal işlemler yapılır.

 • Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

 

  Kaynaklar

Başvuru Kaynakları, Süreli Yayınlar, Eski Harfli Yazma ve Basma Eserler ve Görsel-İşitsel Materyaller ödünç verilemezler. Bunların dışında kalan kaynaklar ödünç alınabilir.

Süreli yayınlar, sadece slayt veya renkli çekim için en fazla 3 gün süreyle okuyucuya ödünç verilebilir. Okuyucu bu süre sonunda aldığı yayını iade etmediği durumda kayıp işlemi başlatılır ve ilgili madde hükümleri gereği yapılır. Bu tür okuyuculara aynı hizmet tekrar verilmez.

  

Kütüphaneler Arası İşbirliği

Kütüphanemiz tarafından kullanıcılarımızın gereksinimleri doğrultusunda Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap veya makale istekleri gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet için kullanıcılarımızın “Müracaat Kütüphanecisi”ne başvurmaları gerekmektedir. Ödünç ve iade işlemlerinin kargo ile yapılma zorunluluğundan dolayı, geliş ve gidiş ücretleri ilgililerden alınır.

 

İnternet Terminalleri

Kütüphanenin ikinci katında, üniversite mensuplarına ayrılan internet bağlantılı bilgisayarlardan kullanıcılar, bilimsel amaçlı olarak yararlanabilmektedirler.

 

Kablosuz Ağ

Kütüphanemiz kullanıcılarımıza yardımcı olmak amacıyla, kendi bilgisayarlarını kullanarak araştırmalarını yapmalarına olanak sağlayan kablosuz internet hizmeti de sunmaktadır.

 

Fotokopi

Ücretli fotokopi hizmeti verilmektedir.