Kat Yerleşim Planı

         ZEMİN KAT
         Yönetim
         Konferans Salonu
         Sergi Salonu
         Danışma Kaynakları ve Müracaat
         Teknik Hizmetler
         Kütüphanelerarası Ödünç Verme
         Terminaller

         BODRUM KAT        
         Serbest Çalışma Salonu

         Fotokopi

         1. KAT
         Ödünç Verme
         Okuma Salonu

         Kitap Koleksiyonu
         Nadir Eserler
         Terminaller

         2. KAT
         Okuma Salonu

         Kitap Koleksiyonu
         Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi
         Terminaller

         3. KAT
         Süreli Yayınlar
         Elektronik Kaynaklar

         Okuma Salonu