Bağış Yayınlar

BAĞIŞ YAYIN ALIM YÖNERGESİ

Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için, kitap ve kitapdışı kütüphane materyalini özel ve tüzel kişilerden bağış olarak kabul edebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bağış alınacak materyaller için aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların, yayınları kütüphaneye getirmeden önce yayınlarla ilgili bilgileri (yayın adı, yazarı, yayınevi, basım yılı, varsa cilt-sayı) içeren listeyi Başkanlığa iletir.

b)
Bağış yapılacak yayınlar güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, (elyazması ve nadir basma eserler hariç) üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

c) Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş yayınlar; içerik açısından insanları yönlendirici siyasi, dini v.b. propaganda içeren yayınlar ve ilköğretim, lise ders kitapları, teksir, dersnotları, fotokopi yayınlar v.b. özellikler gösteren yayın ve materyal bağış olarak kabul edilmez.

 

ç) Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda mevcutsa kabul edilmeyebilir. Yapılan bağışı koleksiyona ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi kütüphane yönetimindedir. Bağış yapan kişiler için kütüphane içinde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulmaz.


d) Yayınların rafa çıkarılması veya fazla nüsha olanlar
için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Başkanlığa aittir.

 

e) Koleksiyonun başlangıcı ya da devamı kütüphanede bulunan süreli yayınlar, bağış olarak kabul edilebilir.

 

f) Dergi, ansiklopedi v.b. çok ciltli eserler, ancak cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.

g) Kütüphane
koleksiyonu için uygun bulunan materyale demirbaş numarası verilerek, diğer materyal için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir.

 

ğ) Başkanlık, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyali, iade etme veya dönüşüm için gönderme hakkına sahiptir.

 

h) Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili sonradan herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.