Duyurular

...

Deneme Veritabanları

Değerli Kullanıcılarımız,

Engineering Source Veritabanı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ; MEDLINE Complete Veritabanı 16 Ağustos – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında ; Hiperkitap Veritabanı 25 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ; Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası (MevBank) Veritabanı 20 Nisan – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında deneme amaçlı olarak Üniversitemiz kullanımına açık olacaktır.  

İlgili Veritabanlarına Kütüphane web sayfası (http://library.cu.edu.trüzerinden "E-Kaynaklar - - Veritabanları - - Deneme Veritabanlarışeklinde seçerek erişebilirsiniz.