Basmalar Listesi 2

No Eser Adı Yazarı D.Baş No Eserin Dili Konusu Basım Yeri Basım Tarihi
1 Ahter-i Kebir y.y. D.Baş No:819   Sözlük y.y. 1293
2 Aşiyan y.y. D.Baş No:261   Süreli Yayın - Edebi İstanbul 1324
3 Aşk-ı Memnu Uşaki-zade Halid Ziya D.Baş No:828   Roman İstanbul 1316
4 Ateşpare Muallim Naci D.Baş No:319   Şiir Kostantiniye 1303
5 Ayine-i Devran Halil Nihad D.Baş No:815 Türkçe Edebiyat y.y. 1342
6 Azarya Moliere D.Baş No:635 Türkçe boş İstanbul 1933
7 Bektaşi Edebiyatı Antolojisi 2.bsk. Sadedin Nüzhet Ergun D.Baş No:793 Türkçe boş İstanbul t.y.
8 Bektaşilik Tedkikleri F.R.Helson D.Baş No:309 Türkçe Mezhepler Tarihi İstanbul 1928
9 Belegat-ı Osmaniyye Ahmed Cevdet D.Baş No:824   Edebiyat İstanbul 1310
10 Beyaz Gölgeler Celal Sahir D.Baş No:663   Hikayeler İstanbul 1325
11 Billur Kalp Hüseyin Rahmi D.Baş No:690   Roman İstanbul 1926
12 Celaleddin Harzemşah Namık Kemal D.Baş No:701 Türkçe Tiyatro İstanbul 1292
13 Cezmi Namık Kemal D.Baş No:846   Roman İstanbul 1335
14 Divan Edebiyatı Ağah Sırrı Levend D.Baş No:790 Türkçe boş İstanbul 1941
15 Divançe-i Dehri Divançe-i Fazıl Kürdi-zade Ahmed Ramiz D.Baş No:495 Türkçe Edebiyat y.y. 1330
16 Divan-ı Fitnat y.y. D.Baş No:810   Divan Şiiri y.y. t.y.
17 Divan-ı Gülşen-i Efkar-ı Vasıf-ı Enderini y.y. D.Baş No:718   Divan Şiiri y.y. t.y.
18 Divan-ı Lami y.y. D.Baş No:809   Divan Şiiri y.y. t.y.
19 Divan-ı Mir Ali Şir Nevayi Ali Şir Nevayi D.Baş No:484 Türkçe Divan Şiiri y.y. t.y.
20 Divan-i Muhibbi Leskofçalı Galip Bey D.Baş No:702   Şiir İstanbul 1335
21 Diyorlar Ki y.y. D.Baş No:818   Divan Şiiri İstanbul 1308
22 Edebi Meslekler Ruşen Eşref D.Baş No:311 Türkçe İnceleme İstanbul 1334
23 Edebiyat Bilgileri Suut Kemal Yetkin D.Baş No:788 Türkçe boş İstanbul t.y.
24 Edebiyatçilarimiz ve Türk Edebiyati İsmail Habib D.Baş No:794 Türkçe boş İstanbul 1942
25 Eski Yazilar Okuma Anahtari M.Behçet Yazar D.Baş No:797 Türkçe Edebiyat İstanbul 1938
26 Evrak-i Eyyam Mahmud Yazır D.Baş No:796 Türkçe boş İstanbul 1942
27 Farsça - Türkçe Lügat 1-2.c. Cenap Şehabeddin D.Baş No:832   Edebi Yazılar İstanbul 1331
28 Farsça - Türkçe Lüğat 1-2.c. Ziya Şükun D.Baş No:800-801 Türkçe - Farsça Sözlük İstanbul 1944
29 Finten Abdülhak Hamit D.Baş No:831   Edebiyat İstanbul 1927
30 Güft-u Gu İbrahim Alaaddin D.Baş No:336   Şiir Mecmuası y.y. 1328
31 Gülnihal Namık Kemal D.Baş No:813   Tiyatro y.y. t.y.
32 Hace-i Lisan-ı Osmani - Mukaddimat-ı Mühimme Mehmet Rıfat D.Baş No:808 Türkçe Dil İstanbul 1311
33 Haluk'un Defteri Tevfik Fikret D.Baş No:825   Şiir İstanbul 1327
34 Hayat İsmail Safa D.Baş No:427   boş İstanbul 1328
35 Hayata Dair Hatıralar Tevfik Fikret Ruşen Eşref D.Baş No:839 Türkçe Edebiyat y.y. 1919
36 Hüsn-ü Aşk Şeyh Galip D.Baş No:159   Divan Şiiri İstanbul 1339
37 Hüzma-ı Safa İsmail Safa D.Baş No:666 Türkçe Şiir İstanbul 1308
38 Istılahat-ı Edebiyye Muallim Naci D.Baş No:806   Edebiyat İstanbul 1307
39 İbn-i Musa Abdülhak Hamit D.Baş No:378 Türkçe boş İstanbul 1335
40 İbtida-i Kasaid Nedim D.Baş No:678   Şiir y.y. t.y.
41 İstibdaddan Hakimeyet-i Milliyeye Ahmet Rasim D.Baş No:816 Türkçe boş İstanbul 1342
42 İzahlı Divan Şiiri Antolojisi Necmettin Halil Onan D.Baş No:795 Türkçe boş Ankara 1941
43 Kadın Mektebi Moliere D.Baş No:662 Türkçe boş İstanbul 1933
44 Kahbe Abdülhak Hamit D.Baş No:840 Türkçe boş İstanbul 1343
45 Kenarda Kalmış Halit Ziya D.Baş No:363 Türkçe Edebiyat İstanbul 1342
46 Kır Çiçekleri İsmail Hikmet D.Baş No:827 Türkçe Şiir İstanbul 1334
47 Kutadgu Bilig 3.c. Yusuf Has Hacib D.Baş No:849   Edebiyat İstanbul, 1943
48 Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli Fuzuli D.Baş No:209   Divan Şiiri y.y. t.y.
49 Külliyat-ı Ziya Paşa Ziya Paşa D.Baş No:847   boş İstanbul 1342
50 Leyal-i Girizan Hüseyin Siret D.Baş No:811   Şiir İstanbul 1325
51 Makber Adülhak Hamid D.Baş No:834 Türkçe Şiir y.y. 1293
52 Manzum Bir Muhtıra Tahir D.Baş No:791 Türkçe boş İstanbul 1931
53 Manzume-i Fuzuli (Destan-ı Leyla vü Mecnun) Fuzuli D.Baş No:163   boş y.y. t.y.
54 Matbuat Hatıralarından Muharrir Şair Edip Ahmed Rasim D.Baş No:360 Türkçe boş İstanbul 1342
55 Milli Edebiyat Ceryanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit Köprülüzade Mehmet Faut D.Baş No:192   Araştırma - İnceleme İstanbul 1928
56 Namık Kemal Türk Bilig Revüsü Rıza Nur D.Baş No:180 Türkçe - Fransızca Şiir Paris 1936
57 Nedim Efendi Divanı y.y. D.Baş No:820   boş y.y. t.y.
58 Nefais-i Edebiyye Mithat Cemal D.Baş No:838 Türkçe Edebiyat y.y. 1329
59 Nefayis-i Edebiyye Mithat Cemal D.Baş No:814   boş İstanbul 1329
60 Nejad Ekrem Recaizade Mahmud Ekrem D.Baş No:653 Türkçe Edebi Metin   t.y.
61 Numune-i Edebiyyat-ı Osmaniyye Ebuziya Tevfik D.Baş No:844 Türkçe Edebiyat İstanbul 1308
62 Osmanlı Edebiyatı Menemenlizade Tahir D.Baş No:812 Türkçe Edebiyat İstanbul 1314
63 Osmanlı Tarihi Namık Kemal D.Baş No:833 Türkçe Tarih İstanbul 1326
64 Osmanlıca I Faruk K.Timurtaş D.Baş No:799 Türkçe boş İstanbul 1962
65 Peygamberler Tarihi-Kavaid-i Osmaniye-Osmanlı Coğrafyası Ahmed Cevdet D.Baş No:821 Türkçe Tarih - Dilbilgisi Dersaadet 1311-1309
66 Resimli Kitap y.y. D.Baş No:494   Dergi y.y. 1912
67 Resimli Muktesafat y.y. D.Baş No:425   boş y.y. t.y.
68 Romanya Mektupları Ahmet Rasim D.Baş No:817 Türkçe Mektup İstanbul 1333
69 Rönan Müdafaanamesi Namık Kemal D.Baş No:826 Türkçe boş İstanbul 1326
70 Rubaiyat-ı Ömer Hayyam İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin D.Baş No:829   Şiir İstanbul 1346
71 Rübab-ı Şikeste Tevfik Fikret D.Baş No:837 Türkçe Şiir İstanbul 1327
72 Safahat Mehmed Akif D.Baş No:822   Şiir y.y. t.y.
73 Savruk Moliere D.Baş No:792 Türkçe boş İstanbul 1933
74 Seyhi Divani Tarama Sözlügü Mehmet Rauf D.Baş No:366   Şiir İstanbul 1317
75 Seyhi Divanini Tetkik Sururi D.Baş No:836   Şiir İstanbul 1299
76 Sipsevdi Süruri D.Baş No:433   Mizah Şiirleri y.y. t.y.
77 Şehir Mektupları 3.c. Ahmet Rasim D.Baş No:446 Türkçe Edebi Yazılar İstanbul 1329
78 Şeyhi Divanı Tarama Sözlüğü y.y. D.Baş No:803 Türkçe Sözlük İstanbul 1942
79 Şeyhi Divanını Tetkik Ali Nihat D.Baş No:802 Türkçe boş İstanbul 1934
80 Şıpsevdi Hüseyin Rahmi D.Baş No:669   Roman İstanbul 1327
81 Tabibi Aşk Moliere D.Baş No:655 Türkçe boş İstanbul 1933
82 Takrizat Recaizade Mahmud Ekrem D.Baş No:830   Eleştiri Kostantiniye 1314
83 Talim-i Edebiyye Recaizade Mahmud Ekrem D.Baş No:845 Türkçe Edebiyat İstanbul 1299
84 Tanzimat I y.y. D.Baş No:798 Türkçe Tarih İstanbul 1940
85 Tarih Musahabeleri y.y. D.Baş No:410   boş y.y. t.y.
86 Tarih-i Devlet-i Osmaniyye Abdurrahman Şeref D.Baş No:807   Tarih y.y. t.y.
87 Tevfik Fikret ve Ahlakı Köprülüzade Mehmet Faut D.Baş No:696 Türkçe boş İstanbul 1918
88 Tuhbe-i Vehbi y.y. D.Baş No:842   boş y.y. t.y.
89 Türk Edebiyatı Tarihi Köprülüzade Mehmet Faut D.Baş No:267   Edebiyat Tarihi İstanbul 1926
90 Türk Grameri Tahsin Banguoğlu D.Baş No:789 Türkçe boş Ankara 1959
91 Türk Halk Edibiyatı İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin D.Baş No:389   Halk Edebiyatı İstanbul 1343
92 Türk Sazı Mehmet Emin D.Baş No:361   Şiir y.y. t.y.
93 Türkiyat Mecmuası 1925 1.c. y.y. D.Baş No:787 Türkçe boş İstanbul 1925
94 Türkiyat Mecmuası 1926 2.c. y.y. D.Baş No:782 Türkçe boş İstanbul 1927
95 Türkiyat Mecmuası 1926 3.c. y.y. D.Baş No:783 Türkçe boş İstanbul 1935
96 Türkiyat Mecmuası 1934 4.c. y.y. D.Baş No:784 Türkçe boş İstanbul 1934
97 Türkiyat Mecmuası 1935 5.c. y.y. D.Baş No:785 Türkçe boş İstanbul 1926
98 Türkiyat Mecmuası 1936-9 6.c. y.y. D.Baş No:786 Türkçe boş İstanbul 1939
99 Türkiye ve Tanzimat Devlet-i Osmaniyyenin Tarih-i Islahatı Inge Lehard D.Baş No:191   Tarih İstanbul 1328
100 Usul-i İnşa ve Kitabet Mehmed Tevfik D.Baş No:841 Türkçe Edebiyat İstanbul 1307
101 Vahdet-i Vücud Ferid D.Baş No:823 Türkçe Edebiyat İstanbul 1331
102 Vahdet-i Vücut ve Muhiddin Arabi İsmail Fenni D.Baş No:804   Tasavvuf y.y. 1928
103 Vatan Yahut Silistre Namık Kemal D.Baş No:835 Türkçe Tiyatro y.y. 1307
104 Zafername Şerhi y.y. D.Baş No:224   Şiir Açıklaması y.y. t.y.
105 Zatu'n-Nitakıyn Yahud İbnü'z Zübeyr Muallim Naci D.Baş No:805 Türkçe Şiir ve Piyes İstanbul 1307
106 Zeynep Abdülhak Hamit D.Baş No:843 boş Şiir İstanbul 132