Yazmalar Listesi 1

No Eser Adı Yazarı D.Baş No Eserin Dili Konusu Basım Yeri Basım Tarihi
1 Adab Kitabı+Akaid Kitabı+Evrad ve Ezkar+Mukaddime (4 Kitap) y.y. D.Baş No:Y1 Arapça Ahlak-Kelam-Tasavvuf-Fıkıh y.y. t.y.
2 Ahlak,Ahbar-i Muhtelife y.y. D.Baş No:Y2 Arapça Ahlak-Vaaz y.y. t.y.
3 Ahlak-ı Alaiyye Abdulkadir Nakşibendi D.Baş No:Y3 Türkçe Tasavvuf y.y. 973
4 Akaid Risaleleri ve Bir Tavhid Kitabı y.y. D.Baş No:Y4 Arapça-Türkçe-Farsça Kelam-Tefsir y.y. t.y.
5 Ayniyye Abdulkerim el-Cili D.Baş No:Y5 Arapça Tasavvuf y.y. 1321
6 Behcetü'l-Feteva Mufti Ali Efendi D.Baş No:Y6 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
7 Celal ala'l-Adudiyye Celaluddin ed-Devvani D.Baş No:Y7 Arapça Kelam y.y. 1261
8 Cihet-i Vahdet Risalesi Mehmed Emin D.Baş No:Y8 Arapça Tasavvuf y.y. 1298
9 Divan Hafız Şirazi D.Baş No:Y9 Farsça Edebiyat y.y. t.y.
10 Dua Kitabı y.y. D.Baş No:Y10 Arapça Dualar y.y. t.y.
11 Etbaku'z-Zeheb Abdu'l-mumin el-Isfahani D.Baş No:Y11 Arapça Edebiyat y.y. t.y.
12 Feteva-yı Bezzaziye b.el-Kerderi D.Baş No:Y12 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
13 Fetvalar Kitabı y.y. D.Baş No:Y13 Türkçe Fıkıh y.y. t.y.
14 Fıkıh Kitabı y.y. D.Baş No:Y14 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
15 Fıkıh Kitabı Ubeydullah b.Mesud D.Baş No:Y15 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
16 Fıkıh Kitabı y.y. D.Baş No:Y16 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
17 Fıkıh Kitabı y.y. D.Baş No:Y17 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
18 Fıkıh Kitabı (Parçaları) y.y. D.Baş No:Y18 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
19 Fkıh Usulu+ Eyyühe'l-Veled İmam Gazali D.Baş No:Y19 Arapça Fıkıh-Ahlak y.y. t.y.
20 Fususu'l-Hikem İbn Arabi D.Baş No:Y20 Arapça Tasavvuf y.y. t.y.
21 Haşiye ala'ş-Şemsiyye Seyyid Şerif Cürcani D.Baş No:Y21 Arapça Mantık y.y. t.y.
22 Haşiyetu Şerhi Cem'i'l-Cevami Ebu Abdillah Muhammed Cemaluddin b. Ahmet el-Mahalli D.Baş No:Y22 Arapça Fıkıh Usulü y.y. t.y.
23 Haşiyetü'l-İsam ala'l-Beydavi İsamuddin D.Baş No:Y23 Arapça Tefsir y.y. t.y.
24 Heyet-i Kadime Risale-i İrtifa ve Gayriha y.y. D.Baş No:Y24 Arapça-Türkçe Coğrafya-Tarih-Astronomi y.y. t.y.
25 İ'kazu'l-İfkam li idraki ru'ya'l-Mustafa Aleyhi'sselatü ve's-Selam y.y. D.Baş No:Y25 Arapça Hadis y.y. t.y.
26 İnkah fi Şerhi Dibaceti'l Hamza b.Abulfettah D.Baş No:Y26 Arapça Arap Dili y.y. 1102
27 İsagoji Şerhi Seyyid Ömer b.Salih el-Feyzi et-Tokadi D.Baş No:Y27 Arapça Mantık y.y. 1266
28 Kavaid-i Sarf-ı Farisi y.y. D.Baş No:Y28 Farsça-Türkçe Farsça Dil Bilgisi y.y. t.y.
29 Kehtu ve'r-Rakim+İzahu'l-Maksud min Mana Vahdeti'l-Vücud Abdulkerim el-Cili+Abdulgani en-Nablusi D.Baş No:Y29 Arapça Tasavvuf y.y. 1091
30 Kifayetü'l-Münteha y.y. D.Baş No:Y30 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
31 Kitabu Delaili'l-Hayat Muhammed b.Muhammed b.Muhammed (Der.) D.Baş No:Y31 Arapça Dualar y.y. t.y.
32 Kitabu Feraiz y.y. D.Baş No:Y32 Arapça Fıkıh y.y. 1225
33 Kitabu Hayrati'l-Hısan Şeyh Muhammed Şami D.Baş No:Y33 Arapça Tarih y.y. 1157
34 Kitabu Nahv (Şerh) İmam Burhanuddin Nasır b.Ebi'l-Mekarim el-Matrazi D.Baş No:Y34 Arapça Arap Dili y.y. 965 (H)
35 Kitabu'l-Fıkıh (Kadıhan) Ebu'l-Mehasin b.Mansur b.Mahmud el-Üzcendi D.Baş No:Y35 Arapça Fıkıh Türkistan 947
36 Kitabu'l-İhtiyar fi Şerhi'l-Muhtar İmam Mevsili el-Hanefi D.Baş No:Y36 Arapça Fıkıh y.y. 1186
37 Kur'an Fihristi Hafız Mahmud el-Varvari D.Baş No:Y37   Tefsir y.y. t.y.
38 Kur'an-ı Kerim y.y. D.Baş No:Y38 Arapça Kur'an-ı Kerim ve Meal y.y. t.y.
39 Kur'an-ı Kerim y.y. D.Baş No:Y39 Arapça Kur'an-ı Kerim ve Meal y.y. t.y.
40 Ma Huve Lazimun İ'tikaduhu (4 Kitap) İbrahim el-Karamani el-Amidi D.Baş No:Y40 Arapça Uzay-Fen-Fıkıh-Akaid Niğde 1115,7-1083,7
41 Maksadu't-Telhis Ebu Yahya Zekeriyya el-Ensari D.Baş No:Y41 Arapça Tefsir y.y. t.y.
42 Mealimu't-Tenzil İmam el-Begavi D.Baş No:Y42 Arapça Tefsir y.y. t.y.
43 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Ahmed Cevdet Paşa D.Baş No:Y43 Türkçe Fıkıh y.y. t.y.
44 Meczub Divanı Esen Meczub D.Baş No:Y44 Özbekçe Edebiyat y.y. t.y.
45 Mektubat İmam Rabbani D.Baş No:Y45 Farsça-Türkçe Tasavvuf y.y. 1255
46 Menakb-ı Evliya y.y. D.Baş No:Y46 Türkçe Tasavvuf y.y. 1154
47 Mesabihu's-Sunne İmam el-Begavi D.Baş No:Y47 Arapça Hadis y.y. 1156
48 Mesnevi Şerhi y.y. D.Baş No:Y48 Farsça Edebiyat (Tasavvuf) y.y. t.y.
49 Muhtasar bi Beyani'l-İ'tikad Yahya b.Ebi Bekr el-Hanefi D.Baş No:Y49 Arapça Akaid-Fıkıh y.y. t.y.
50 Multeka'l-Ebhur İbrahim b.Muhammed b.İbrahim el-Halebi D.Baş No:Y50 Arapça Fıkıh y.y. 1080
51 Münyetü'l-Musalli y.y. D.Baş No:Y51 Arapça Fıkıh y.y. 1137
52 Risaletu'n-Nesefiyye Nesefi D.Baş No:Y52 Arapça Fıkıh İstanbul 1030
53 Ruhu'l-Kudüs+el-İsraat+Hılyetu'l-Mutlaka (12 Bölüm) Muhyiddin İbnu'l Arabi D.Baş No:Y53 Arapça Tasavvuf-Hadis y.y. t.y.
54 Siracul'l-Abidin el-Mühtehab min Minhaci'l-Abidin Muhammed b.Muhammed el-Gazali D.Baş No:Y54 Arapça-Türkçe Tasavvuf y.y. 1189
55 Şerhu Fıkhi'l-Ekber Ebu'l Münteha D.Baş No:Y55 Arapça Kelam y.y. t.y.
56 Şerhu Muhtasarı İbn Hacib es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani D.Baş No:Y56 Arapça Fıkıh y.y. t.y.
57 Şerhu Risaleti'l-İstiare+Havaşi ala Şerhi Risaleti'l-İstiare İsamuddin İbrahim b.Muhammed+Hasan b.Muhammed ez-Zibadi D.Baş No:Y57 Arapça Arap Dili y.y. t.y.
58 Şerhu Şirati'l İslam y.y. D.Baş No:Y58 Arapça Hadis y.y. 1070
59 Şerhu'l-Akaid Tattazani D.Baş No:Y59 Arapça Kelam y.y. t.y.
60 Şerhu'l-Merah Şemseddin Ahmed b.Abdullah er-Rumi el-Hanefi'ye D.Baş No:Y60 Arapça Dil Felsefesi y.y. t.y.
61 Tarikat-i Muhammediye Birgivi D.Baş No:Y61 Arapça Hadis-Siyer y.y. t.y.
62 Tasavvuf (İlgili bir kitap) y.y. D.Baş No:Y62 Arapça Tasavvuf y.y. t.y.
63 Tavdihu Nuhbeti'l-Fiker - er-Risale fi Tearudi'l-Beyyinat İbn Hacer el-Askalani - Ganim b.Muhammed el-Bağdadi D.Baş No:Y63 Arapça Hadis-Fıkıh Kahire t.y.
64 Tavhid ve't-Telvih 1.c. y.y. D.Baş No:Y64 Arapça Fıkıh y.y. 1282
65 Tecvid-i Şatıbi y.y. D.Baş No:Y65 Arapça Tefsir y.y. 1219
66 Tefsir Kitabı y.y. D.Baş No:Y66 Arapça Tefsir y.y. t.y.
67 Tefsiru'l-Kebir Fahri Razi D.Baş No:Y67 Arapça Tefsir y.y. t.y.
68 Tercuman fi'l-Lügati'l-Farisiyye ve't-Türkiyye ve'l-Arabiyye Ali Rıza D.Baş No:Y68 Farsça-Türkçe Farsça Dil Bilgisi-Lügat y.y. 1287
69 Usul Kalemi Kafiye İbn Hacib D.Baş No:Y69 Arapça Arap Dili y.y. 1213
70 Zikir ve Evrad y.y. D.Baş No:Y70 Arapça Tasavvuf y.y. 1314